MRPiPS
AKSES
pozytek.gov.pl
Do pobrania

Poniżej przedstawiamy zakres podstawowych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w procesie akredytacji.

Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji:

Dokumenty dotyczące systemu AKSES:

  • Uchwała nr 5 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015 - pobierz
  • Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015 - pobierz
  • ZARZĄDZENIE NR 13  MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnegodo spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – pobierz
  • ZARZĄDZENIE NR 35 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnegodo spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – pobierz
  • Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - pobierz

Dokumenty dotyczące audytu: 

Dokumenty do wykorzystania w przypadku pomyślnej weryfikacji w procesie akredytacji:

Projekt “Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Fundusze Europejskie
MRPiPS
UE Europejski Fundusz Społeczny